HAKSÖZ DERGiSi (Mayis sayisi: MiLiTARiST KUSATMAYA HAYIR !)

HAKSÖZ NEDİR?
Haksöz, 1991 yılından bu yana İstanbul merkezli olarak yayın yapmakta olan aylık dergi ve ayni adla anılan İslami siyasal ve usuli uyanış hareketidir.
1991 yılında İstanbul'da yayın yapmaya başlayan Haksöz dergisi kendisini çağdaş islami ihya ve öze dönüş hareketinin bir parçası olarak görmekte ve metodolojik olarak Cemalleddin Afgani, Muhammed Abduh, Seyyid Kutup, Ali Şeriati, Reşid Rıza, Muhammed İkbal gibi öze dönüş ve uyanış yanlısı önderlerin izinden gitmektedir.
Hareketin öncüleri arasında eski Yeniden Milli Mücadele geleneğinden kopmuş kişiler olduğu gibi, çeşitli Kur'an çalışmaları, muhafazakar çevrelerden koparak tevhidi çizgiye gelmiş kişiler de bulunmaktadır.
Modernist ve geleneksel İslami duyarlılıklardan farklı olarak dinin özgür bilincin yüklenmesi ile, Kuran ve sahih sünnetin aydınlığında anlaşılması gerektiğini savunur ve Kuran'ın ve sahih peygamber örnekliğinin/sünnetin hayatın her alanını yönlendiren aydınlık bir rehber olduğunu ifade eder. İslam milletinin yeniden Kuran'da tarif edilen diriliği ve canlılığını kazanması için öncelikle dine sonradan eklenen kir ve saptırmalardan uzaklaşılması ve öze dönüş hareketinin tamamlanmasını zorunlu görür. Öte yandan bu sürecin salt akademik ve usuli bir tartışma olmadığı, sosyal hayatta zulme ve sömürüye karşı siyasal ve kültürel duruşun İslam'ın temelini oluşturduğunu düşünür. Bu anlamı ile emperyalizmin İslam coğrafyasındaki egemenliğine ve yerel işbirlikçilere karşı mücadeleyi savunur, direniş hareketlerini sahiplenerek destekler. Siyasal anlamda bir yandan tedrici bir dönüşüm ile toplumun ıslahını, öte yandan devrimci mücadele ile sosyal dönüşümü amaçlar.
Sosyal hayatta İslami şahitliği ve müslüman kimliğinin gelişmesini, inanç alanında hurafe ve bidatlerin temizlenerek, dinin özüne dönülmesini savunan hareketin İktibas dergisi, Fecr Yayınları, Yöneliş Yayınları, çeşitli Kur'an çalışma grupları, İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı (İLKAV) gibi hareketlerle metodolojik olarak benzeştiği ve hem bu hareketleri beslediği hem de onlardan beslendiği görülür. Zaten Haksöz, kendisini İslami uyanış hareketinden ayrı görmeyen, onun bir parçası ve geliştiricisi olarak gören bir harekettir.
Haksöz modernist ve gelenekçi İslam anlayışı ile çatışır ve bunları İslam'dan çağdaş ve kadim iki sapma olarak görür. Gerek modern gerekse geleneksel İslami ıstılahın ıslah edilmesi ve Kuran merkezli bir metodoloji ve ontoloji ile tecdide tabi tutulmasını savunur. Bu noktada "Kur'an merkezli bir arındırma" savunulan temel kavramdır. Bu anlamı ile gelenek, geleneksel dini külliyat, dini rivayetler, hadis rivayetleri, fıkıh ve akaid birikimi, tarihsel metinler, modern ideoloji ve felsefe başta olmak üzere tüm ontolojik kaynakların Kurani ıstılahlarla sorgulanması ve sonradan eklenen hurafe ve bidatlerden arındırılması temel bir stratejidir. Bu süreç, ne salt akademik ne de salt siyasal bir süreçtir. Ancak hayat içerisinde yürüyen, ontolojik bağlamı olan, entelektüel boyutu yoğun, yaratıcı bir süreçtir.
Öte yandan hareket, temelde İslam'ı salt ahlaki ve inançsal bir olgu olarak görmemektedir ve dinin sosyal hayatta zulmü, bozulma ve çürümeyi yoketmek üzere vahyolunduğunu kabul eder. Bu çerçevede siyasal olarak İslam'ın tüm diğer çağdaş yorumlarında olduğu gibi emperyalizme, adaletsizliğe ve sömürüye karşıdır, kapitalizm ve türevlerine karşı direnişi savunur, liberal ideoloji ile temelden çatışır. Haksöz Türkiye'de Anti-Amerikancı İslami cephenin önderliğini ve yüreklendiriciliğini yapmaktadır. Beyazıt Eylemliliklerinden Başörtüsü eylemlerine dek sokak merkezli siyasal mücadeleyi önemsemiştir ve öncüsü olmuştur. Bu politikası, taktik bir politika olmaktan çok, peygamberin mücadelesinin "zulmü ifşa ve hakkı anmak" olarak gördüğünden dolayı savunduğu akidevi ve ibadi bir görevdir.
Haksöz hareketi 2005 yılı itibari ile yaygın anlamda Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği(ÖZGÜR-DER) çerçevesinde faaliyet yürütmektedir. Özgür-Der 28 Şubat darbesinden sonra okullarına alınmayan Üniversiteli başörtülü bazı öğrencilerin girişimleri sonucu kurulmuştur.
Hareketin Haksöz yanında katkı yaptığı ve editörlüğünü sürdürdüğü Kudüs Dergisi gibi yarı akademik nitelikli bir üç aylık periyodik yayını ve Türkiye solunun Özgür-Üniversite deneyimine benzeyen alternatif yaygın eğitim faaliyetleri bulunmaktadır. Hareket Türk bölgelerinde olduğu kadar Türkiye'deki Kürt bölgelerinde de yaygınlaşmaktadır. 90'lı yıllarda çıkan ancak şuan yayın yapmayan yarı akademik nitelikli Dünya ve İslam dergisi de hareketin üretim faaliyetlerinden biridir. Hareket Ekin Yayınları ile kendi çizgisine dair eserleri yayınlamakta ve çeşitli akademik ve yarı-akademik platformlarda varlık göstermektedir. İslam Dünyası Tarih ve Kültür Araştırmaları Merkezi (İDKAM) ve bazı vakıf ve derneklerde örgütlenmektedirler.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 *Haksöz dergisinin 194. sayısı (Mayıs 2007) çıktı!*
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Haksöz dergisi Mayıs sayısı "Özüyle Sözüyle Militarist Kuşatmaya
Hayır!" manşetiyle çıktı. Kurtuluş sahih mesajın gölgesindedir, diyen
Haksöz, bu ay gündeme damgasını vuran Genelkurmay muhtırasını kapağa taşıyarak
darbe tehditlerine karşı sessiz kalmayacağını ilan ediyor.
Hatırlanacağı üzere 28 Şubat darbesinden hemen sonra yayınlanan Mart
1997 sayısı da "Darbe Tehdidi Düzenin Tükenmişlik İlanıdır!" manşetiyle
yayınlanmıştı.

Çankaya seçimleriyle birlikte askeri vesayet rejimini sürdürme
telaşının bir yansıması olan muhtıranın gündem olarak değerlendirildiği dergide
muhtıraya karşı gerçekleştirilen eylemlerden karelere de yer veriliyor. Konuyu
ayrıca Bahadır Kurbanoğlu "Muz Cumhuriyeti'nde Demokrasi Oyunu" başlığıyla
irdelerken; Oktay Altın da muhtırada İslami duyarlılık ve değerlere
yönelik >saldırıları konu ediniyor.

Nokta dergisine yapılan baskın çerçevesinde Rıdvan Kaya "Darbe
İfşaatı ve Utanç Verici Sessizlik" başlığıyla darbeciliğin mantığını deşifre
ederken, Beytullah Emrah Önce "Darbe Düzeni 'Nokta' Atışlarıyla
Sürdürülüyor!" diyerek Nokta dergisini etraflıca değerlendiriyor. Yine bu ay çokça
tartışılan Cumhuriyet mitingini "Tandoğan Efsanesi ve Militarizm
Olgusu" başlığıyla değerlendiren Rıdvan Kaya, darbecilere nasıl meşruiyet
zemini oluşturulmaya çalışıldığını gözler önüne seriyor.

Güncel bir konu olarak Malatya'daki katliamın da kısaca
değerlendirildiği dergide Somali'den İran'a, Filistin'den Irak'a, Suriye'den
Afganistan'a, Çeçenistan'a kadar İslam dünyasından haberlere yer veriliyor.
Irak'ta direniş grupları arasındaki tartışmalara da "El-Kaide Kimin
Tarafında?" başlıklı bir çeviri yazıyla değiniliyor.

Bu ay Kur'an çalışmaları ağırlıklı bir yekûn tutarken Hamza
Türkmen'in "Gaybi Konularda Ölçü" başlıklı makalesi net, sahih bir İslami
kimliğin oluşumu ve sürdürülmesinde Kur'ani ölçülerin belirleyiciliğine
işaret ediyor. Esra Çifci Dindar "Kuran Temelli Hayat Dersleri"nde
sünnetullah, sabır ve acelecilik kavramları üzerinde dururken; Fevzi Zülaloğlu,
Kur'an çalışmalarına "Rahmet Kapılarının Anahtarı: Besmele" yazısıyla devam
ediyor. Mehmet Pamak ise "İnsanlık Serüveninde Tevhidi ve Cahili Gelenek"
makalesiyle geleneksel cahiliyeden ayrışma zorunluluğumuza işaret
ediyor. Bu ayın röportajı ise Sakarya Dayanışma Platformu'ndan Asiye
Arıcıoğlu ile yapılmış. İslami kimliğin sahih bir tarzda şahitliğinin
gerçekleştirildiği Sakarya'daki başörtüsü eylemleri ve başörtüsü mücadelesiyle
birlikte, eylemlerde işlenen çeşitli konular üzerine gerçekleştirilen
röportajı ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. Halit Çağdaş da "Üslubun Benzeşmesi
ve Müslümanların Durumu" başlıklı yazısıyla üslubunu benzeştirenlerin
değil, inadına yürümeye devam edenlerin muvaffak olacağına vurgu yapıyor.
Edebiyat yazılarına devam eden Asım Öz, bu ay Kemalist hegemonyanın
kurucu yazarı olarak Falih Rıfkı Atay'ı ve eserlerini yorumlarken; Arif
Çifci de Ekin Yayınları'ndan yeni çıkan "Milli Din Arayışı ve Türk
Müslümanlığı" kitabını değerlendiriyor. Ahmet Örs'ün denemesi ve Bünyamin
Doğruer'in şiirini de sözü "güzel" söylemenin bir ifadesi olarak dergiden
okuyabilirsiniz.

*HAKSÖZ-HABER*
*www.haksoz.net*
 
 
  Ziyaretçi defterine yazın...
 
hasenat kur'an-I kerİm araştIrma ve İnceleme programI ......
İnşaallah Hasenat Programının 3.0 sürümü 2007 Mayıs sonunda çıkıyor. Yenilikler için tıklayınız.
Hasenat Programı Hakkında
 
Hasenat yeni sürümü neler içeriyor
Kur'an-ı Kerim, sıradan bir Kitap olmadığı için, onu üslup ve muhteva olarak başka bir dile tam olarak aktarmak, Yüce Allah'ın dilemesi müstesna imkânsızdır. İşte bu sebeple meallerde, meal yazarına bağlı olarak anlam ve kelime seçimi farklılıkları ortaya çıkmaktadır. Ancak Kur'an'ı anlamak, dini kaynağından öğrenmek, bir ihtiyaç olması hasebiyle, meal de kaçınılmaz bir gerekliliktir.
İşte Hasenat programı, Kur'an'a gönül vermiş ve Kur'an'ı kendi dilinde anlamak isteyen insanlara, Yüce Allah'ın muradını daha açık kavrama imkanı sunabilmek gayesiyle ortaya çıkmıştır. Farklı yazarlara ait geniş Türkçe Kuran meali içeriğiyle, mealleri alt alta sıralayarak, Kuran-ı Kerim'i birçok mealden takip etme imkanı vermektedir. Gelişmiş arama seçenekleri sayesinde, Arapça Kuran-ı Kerim metninde ve Türkçe mealler içinde detaylı aramalar yapmak mümkündür.
Hasenat, Kur'an-ı Kerim'in daha net anlaşılması ve vahyin daha güçlü kavranması amacıyla, geniş imkanları ve gelişmeye olan elverişliliğiyle bilgi işlem teknolojisini Kur'an'ın hizmetine sunmuştur. İnşaallah bu hizmet zaman içerisinde gelişerek devam edecektir.
 
2.1 sürümüyle programın adı Furkan-1'den Hasenat olarak değiştirildi ve geliştirme süreci hızlandırıldı.
Aralık 2006 itibariyle 60.000'in üzerinde kullanıcıya ve tüm sürümlerde 100.000'in üzerinde download'a erişti. 2.1 (güncelleme) sürümünde şu özellikler eklendi: Yeni fonta geçilerek daha güzel Arapça metin görünümü sağlandı. Arapça metindeki şedde altındaki kesre, alışılmış Türk sistemine göre harfin altına alındı. Bazı mealler çıkarıldı. Muhammed Esed meali ve Yeni Diyanet meali programa eklendi.
Hasenat Programında Yer alan mealler: Diyanet (yeni), Diyanet Vakfı, Elmalılı Orjinal, Elmalılı Sadeleştirilmiş1, Elmalılı Sadeleştirilmiş2, Ömer Nasuhi Bilmen, Süleyman Ateş, Ali Bulaç, Muhammed Esed, Yaşar Nuri Öztürk, Suat Yıldırım, Tefhimul Kuran, Fizilalil Kuran, Abdulbaki Gölpınarlı, Hasan Serhat Yeter, Adem Uğur, Gültekin Onan, Şaban Piriş, Abdullah Yusuf Ali (İngilizce), Muhammed Marmaduke Pickthall (İngilizce)
Hasenat programıyla ilgili görüşlerinizi bildirin.
 
Programın diğer özellikleri görmek için tıklayınız.
 
Programla ilgili tüm önerilerinizi, eleştirilerinizi ve düşüncelerinizi iletisim sayfasına  yazabilirsiniz...
 
Programın bazı özelliklerinden görünümler (resmi büyütmek için üzerine tıklayın)
Programın genel görünümü
Türkçe arama penceresi
Arapça arama penceresi
Metin Editörü
Derleme Penceresi
 
Hasenat, bilgisayar kullanan herkesin Kuran-ı Kerim'i en güzel şekilde okumasını, aramasını, araştırma yapmasını, notlar almasını ve istediği kısımları yazıcıdan bastırmasını sağlamak amacıyla geliştirildi. Hasenat sürekli geliştirilerek yeni özellikler kazanmaya devam etmektedir.
     
Programın diğer özelliklerini görmek için yardım sayfalarını tıklayınız.
 
 
 
   Hasenat 2.1 tamamen ücretsizdir ve özgürce kopyalanabilir, dağıtılabilir.
 
 Programın önceki sürümleriyle ilgili bilgiler ve İnşaallah sonraki sürümler için düşünülenler ...
 
  Programa sonraki sürümlerde eklenmesi düşünülenler
 • Ayettteki (Arapça metin üzerinde) bir kelimenin üzerine gelindiğinde Mu'cem ul-Mufehres fihristine göre kelimenin geçtiği diğer ayetlerin Arapça ve Türkçe mealleri ile birlikte yeni bir pencerede görüntülenmesi,
 • Ayettteki (Arapça metin üzerinde) bir kelimenin üzerine çift tıklandığında açılacak pencerede kelime anlamlarını görebilme,
 • İngilizce, Almanca ve Fransızca vb. dillerde program arayüzü ve bu dillerde mealler.
  3.0 sürümüne eklenecekler. (İnşaaallah mayıs 2007 de çıkacak.)
 • Hasenat artık sesli Kur'an okuyabilecek. Şimdilik ilk etapta Hafız Abdussamed'in kıraatından, ileride başka hafızların kıraatından olmak üzere, programın seçenekler penceresinden istediğiniz hafızı seçerek ayetin üzerindeki çalma butonuna tıkladığınızda üzerinde bulunduğunuz ayeti okutturabileceksiniz.
 • Hasenat programı ile hatim indirebileceksiniz . Altta Arapça ve Türkçe metni olmak üzere, slide show şeklinde manzara fotoğrafları eşliğinde, istediğiniz sureyi seçerek Kur'an dinleyebileceksiniz.
 • Hasenat'ın Arapça orjinal metni tümüyle elden geçecek ve Türk sistemine göre yeniden harekelendirilecek.
 • Hasenat'ın Arama sistemi çok daha geliştiriliyor. Artık sağ tıklama ile Arapça veya Türkçe kelimeleri direk arama modülüne aktarabileceksiniz. Arama ekranında tek metinde veya istenilen metinler içerisinde arama yapılabilecek. Ayrıca arama içerisinde tekrar tekrar arama yapılabilecek ve bu yöntemle arama işlemini daha derinleştirebileceksiniz.
 • Program içerisindeki metin editörü geliştiriliyor. Artık bir sağ tıklama ile seçtiğiniz metni editöre aktarabileceksiniz.
 • Yine sağ tıklama menüsüne konulan kopyalama komutu ile seçtiğiniz metni sorunsuz olarak WORD e aktarabileceksiniz.
 • Programın arayüzü de güncelleniyor. Daha modern XP tarzı bir görünüm kazanıyor.
 • En önemli özelliklerden biri de programa Explorer'ın "sık kullanılanlara ekle" özelliğine benzer, bir not alma özelliği ekleniyor. Sağ tıklama menüsüne eklenen bir komutla, üzerinde çalıştığınız ayeti not alabileceksiniz. Alt alta klasörler oluşturarak, bu klasörlere üzerinde çalıştığınız konularla ilgili isimler verebilecek ve bu klasörlerin altına not almak istediğiniz ayetleri yerleştirebileceksiniz. Daha sonra istediğiniz klasörü seçerek, "derle komutu" verebilecek ve açılan pencereden görüntülenmesini istediğiniz meal metinlerini seçerek ekranda görüntülüyebilecek veya yazıcıdan çıktı alabileceksiniz. Veya seçtiğiniz klasörü metin olarak kaydedebilecek veya bir başka hasenat kullanıcısına mailliyebileceksiniz.
  2.1 sürümünde eklenenler (Bu sürümde eklenenler)
 • 2.1 sürümüyle programın adı Furkan-1'den Hasenat olarak değiştirildi ve geliştirme süreci hızlandırıldı. Temmuz 2006 itibariyle 40.000'in üzerinde kullanıcıya ve tüm sürümlerde 80.000'in üzerinde download'a erişti.
 • 2.1 (güncelleme) sürümünde şu özellikler eklendi: Yeni fonta geçilerek daha güzel Arapça metin görünümü sağlandı. Arapça metindeki şedde altındaki kesre, alışılmış Türk sistemine göre harfin altına alındı. Bazı mealler çıkarıldı. Muhammed Esed meali ve Yeni Diyanet meali programa eklendi.
  2.0 sürümünde eklenenler
 • Arapça orijinal Kuran metni, Arapça metinde ve çevirilerde geliştirilmiş arama fonksiyonu, Kuran okuma amaçlı sıralı okuma ve derleme oluşturma, sadeleştirilmiş ve geliştirilmiş kullanıcı ara yüzü, çok sayıda yeni metin ve yeni fihrist (22 metin, 4 fihrist), alfabetik sıralama, kullanıcı tarafından belirlenebilir renklendirme, geliştirilmiş program özellikleri, çok güçlü arama alt yapısı (ve/veya, hareke gözardı etme, harf yumuşamalarını gözardı etme) ve tamamen ücretsiz olma...
  1.0 sürümü
 • Surelerin içinde ağaç yapısı ile dolaşabilme, iniş sırasına ve resmi sıraya göre listeleyebilme, atlamalı dolaşma (bir kelimeyi sağ tıklayıp o kelime geçen tüm ayetleri görebilme), çok sayıda metni alt alta görüp mealleri kıyaslayabilme, meal ekleyip çıkartabilme, programı yenilemeye gerek kalmadan yeni mealleri ekleyebilme.
 
 
 Programın diğer özelliklerini görmek için yardım sayfalarını tıklayınız.
 
 
  NOT  

 
Eğer yandaki linke tıkladığınızda indirme işlemi başlamazsa, linkin üzerine sağ tıklayarak açılan menüden Hedefi Farklı Kaydet (İngilizce: Save Target As) komutunu seçiniz. Dosyaları açmanız için bilgisayarınızda Winrar programı bulunması gerekir. Eğer Winrar programınız yoksa aşağıdaki linkten ücretsiz indirebilirsiniz.
 
   Problemli linkleri lütfen bu maile bildirin...  admin@hasenat.net
<<<< OTAMATiK MESAJ >>>>
GELMiS GECMiS EN KAPSAMLI KUR"AN ARASTIRMALARI PROGRAMI HASENAT SÜREKLi BÜYÜYOR.

RECEP AYKAN"IN 10 BiN KONULU, 1036 SAYFALIK SAHASINDA EN KAPSAMLI KUR"AN FiHRiSTi 4.0"DA YER ALACAK. SiMDi PROGRAMIN 2.1 VERSiONUNU, YAKINDA 3.0 VERSiYONUNU iNDiREBiLECEKSiNiZ. DAHA SONRA 4.0 VERSiONUNU ÜCRETSiZ iNDiREBiLECEKSiNiZ.

HASENAT PROGRAMINI iNDiRMEK iCiN: http://www.hasenat.com

RECEP AYKAN"IN KUR´AN FiHRiSTi KiTAP OLARAK PINAR YAYINLARI"NDA 5. BASKISINI 10.000 ADET YAPACAKTIR. KiTABIN YERi BASKADIR. TEMiN EDiNiZ, TAVSiYE EDiNiZ:
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=66772&session=89590452285182118218&LogID=
http://www.pinaryayinlari.com

Pinar Y. Tel.: 0212.520 98 90, 0212.621 33 22, bilgi@pinaryayinlari.com
RECEP AYKAN"IN BASKA BiR KiTABI HERKESE HEDiYE:
KUR´AN´IN ISIGINDA BALANS AYARI (300 sf.) E-MAiLiNiZE ÜCRETSiZ OLARAK GÖNDERiLiR.

BALANS AYARI yazarak recepaykan@web.de adresine bos bir mail gönderseniz de olur. Kitap bir gün icinde e-postaniza gönderilir.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
TV VE RADYO KANALLARI ARTIK INTERNETTE (BVT CANLI TV): Canak antene ve TV kartina gerek duymadan yüzlerce TV ve radyoyu internetten izleyin/dinleyin. Müstehcen hicbir kanal yoktur. Islami TV ler ve Islami radyolar cok miktarda mevcuttur.
 
LiNKi TIKLAYIN, BVT CANLI TV OTAMATiK OLARAK BiLGiSAYARINIZA YÜKLENSiN: http://www.yukleyelim.com/indir.asp?id=248
 

.................... V i D E O ...............
FiLiSTiN"iN GüLLERi:
http://www.velfecr.com/goster.php?itemid=682&catid=59

YASiN SURESi"Ni OKUYAN COCUK:
http://www.youtube.com/watch?v=ZbL0zagAiv8

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !